Utlandsfödd och hiv-smittad – extra utsatt inom vården

Utlandsfödd och hiv-smittad – extra utsatt inom vården

– Utlandsfödda är generellt mycket tacksamma för hiv-vården på infektionsklinikerna, men de har svårare med kontakterna i övriga vården, konstaterar Manijeh Mehdiyar, disputerad inom global hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hennes avhandling bygger bland annat på kvalitativa intervjuer,…