Fler barn lider av dålig miljö hemma

Detta inlägg publicerades ursprungligen på den här webbplatsen

I en stor enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten framgår det att barn på flera sätt påverkas mer negativt av miljön i dag än tidigare.
– Det kan handla om att de har huvudvärk, känner sig trötta eller har problem med ögon, näsa eller luftvägar som uppges bero på miljön i hemmet eller skolan, säger Linda Molander, utredare på Folkhälsomyndigheten.
Faktorer som påverkar kan vara sådant som dålig ventilation, fuktskador eller damm.
Fler barn störs också av buller i både hemmet och skolan.
– I hemmet ser man en ökning av besvär när det gäller ljud från andra barn, trafik och grannar. I skolan handlar det om problem med ljud från exempelvis andra elever och bullriga skolmatsalar, säger Linda Molander.
Samtidigt vistas barn mer sällan i grönområden. Andelen som dagligen vistas i grönområden har minskat från 78 procent 2003 till 40 procent i denna undersökning.
Vissa grupper är mer utsatta än andra – barn till lågutbildade föräldrar eller som är födda utomlands upplever oftare problem.
Till exempel bor de oftare med fönster mot en större gata eller trafikled och de vistas längre tid i trafiken, vilket kan innebära att de är mer utsatta för farliga luftföroreningar och ljudnivåer. Vissa problem är också kopplade till trångboddhet, exempelvis fuktskador i hemmet.
Rapporten lyfter även ett antal positiva trender, bland annat är det färre som rapporterar dålig luft där man bor och färre barn som utsätts för tobaksrök.
Men många 12-åringar oroar sig också för klimatförändringar.
– Det är första gången vi ställer den frågan. Cirka 20 procent av barnen oroar sig ofta. Flickor med vårdnadshavare med högskoleutbildning är de som är mest oroliga, och lägst oro finns bland pojkar till vårdnadshavare med grundskola som högsta utbildning, säger Linda Molander.
Undersökningen genomförs vart fjärde år. 2021 bygger den på enkätsvar från över 114 000 hushåll. Enkäten skickades ut före covid-19-pandemin, så hur denna påverkat miljöfaktorer kring barn fångas inte upp.
Fakta

Rapporten

Miljöhälsorapporten 2021, som genomfördes 2019, visar att:

Fler barn störs av buller i både hemmiljö och skola.

Fler barn besväras av inomhusmiljön.

Barn vistas mer sällan i grönområden.

Var femte 12-åring oroar sig för klimatförändringar.

Färre rapporterar dålig luftkvalitet i och i närheten av bostaden.

Färre barn exponeras för miljötobaksrök.

Allergisnuva och pollenallergi ökar, men förekomst av hudallergi och astma är oförändrad.

Undersökningen har genomförts sedan 1999.

Varannan gång riktas frågorna till vuxna i befolkningen, varannan gång till barn och deras vårdnadshavare.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Stockholm
9°
mulet
fuktighet 87%
vind 8m/s SV
H 8 • L 8
10°
Tors
7°
Fre
5°
Lör
6°
Sön
Väder från OpenWeatherMap

Valutakurs

Последние новост